Nasza historia

Niedaleko Paczkowa, na Opolszczyźnie, leży malownicza wieś - Dziewiętlice. Od 1274 właścicielem wioski był Książę Henryk Prawy. To właśnie od tego księcia wywodzi się pierwotna nazwa wsi Dziewiętlice, a mianowicie Henrici Willa - (wieś Henryka), która w języku niemieckim brzmi Heinersdorf. W pierwszych latach po wojnie, na określenie poszczególnych miejscowości na obecnym terenie, pojawiały się różne nazwy. Najczęściej było to powodowane tym, iż kolej używała innej nazwy, niż władze administracyjne. Natomiast osiedleńcy lansowali jeszcze inne. Nazwy przejściowe wioski brzmiały: Ustroń, Janów, Hendrychów, Kwiatowice i Jaworek. W 1948 r. administracyjna nazwa Ustroń została zastąpiona nazwą Dziewiętlice. Mimo, że wioska straciła swoją historyczną nazwę, zyskała nazwę bardzo oryginalną, przypominającą o słowiańskim okresie historii Śląska. Doprawdy, trudno znaleźć drugą wioskę, której nazwa brzmiałaby identycznie.

XVIII i XIX wiek był dla wsi okresem dynamicznego rozwoju - w Dziewiętlicach zaczęły powstawać sklepy, zakłady rzemieślnicze, karczmy. W latach 1893 - 1961 przez wieś przebiegała linia kolejowa nr 259 ze stacją Dziewiętlice. Właśnie wtedy w1896 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewiętlicach rozpoczęła swoją działalność .

W latach powojennych warunki lokalowe były bardzo trudne, siedem oddziałów uczyło się w trzech salach lekcyjnych. Brakowało sprzętu szkolnego, podręczników i książek w języku polskim. Mimo tych trudności to właśnie szkoła była jedynym ośrodkiem wiedzy i kultury skupiającym całe społeczeństwo wsi.

Od roku 1980 szkoła stała się ,,Małą szkołą” dla dzieci młodszych uczęszczających do klas I-III. Niestety rok szkolny 1999/2000 był ostatnim rokiem funkcjonowania Publicznej Szkoły w Dziewiętlicach. W budynku szkolnym pozostało przedszkole jedno oddziałowe, które przetrwało do dziś.

Po 11 letniej przerwie dzięki nauczycielom i rodzicom udało się otworzyć na nowo,, Małą szkołę”, której organem prowadzącym zostało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewiętlicach

01.09.2011r zabrzmiał pierwszy dzwonek, uczniowie klasy I - III rozpoczęli swoją przygodę w nowej szkole Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dziewiętlicach.

01.01.2012r  stowarzyszenie przejęło również przedszkole w wyniku czego powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dziewiętlicach

Dziś placówka jest otwarta na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska lokalnego, Współpraca z rodzicami rozpoczyna się już przy przyjmowaniu dziecka do przedszkola, a później do szkoły. Udział rodziców w życiu szkoły i przedszkola jest czymś naturalnym. Pragniemy zapewnić rodzicom możliwość udziału w kształtowaniu, wzbogacaniu i uatrakcyjnianiu rzeczywistości szkolno - przedszkolnej. To dzięki wsparciu i współpracy rodziców możliwe jest urzeczywistnieni wielu z marzeń. Do tej pory spotkaliśmy się z prawdziwą życzliwością ze strony rodziców i mamy nadzieję, że w dalszym ciągu wspierać nas będą swoją pomocą między innymi przy organizowaniu imprez dochodowych (zabaw, festynów itp.) z przeznaczeniem środków finansowych na rozwój placówki. Na tej współpracy z rodzicami i okolicznymi sponsorami opieramy naszą prace. Organizowanie na terenie placówki spotkań, występów dzieci dla swoich najbliższych przynosi wiele istotnych korzyści pedagogicznych i społecznych, integruje środowisko, motywuje i utwierdza o wysokiej samoocenie i dowartościowania dzieci.

Bardzo zależy nam na współpracy i ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych szkoły i przedszkola z domem rodzinnym, który jest naturalnym środowiskiem dla życia i rozwoju dzieci, który powinien umiejętnie wprowadzać dziecko w życie społeczne, w świat kultury, wartości moralnych i estetycznych, a także zapewnić mu równowagę emocjonalną i warunki do rozwoju osobowości.

Uważamy, iż rodziców należy uświadamiać, że są współodpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.